1.

ابداء یا ابتداء ؟

60-59، شماره 0، فروردین 1375
غلامحسین ابراهیمی دینانی

2.

بررسی مقایسه‌ای رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی و پیشرفت

دوره 37، شماره 1، فروردین 1386
علی اکبر حدادی کوهسار؛ رسول روشن؛ علی اصغر اصغر نژاد فرید

3.

تأثیر به‌ کارگیری‌ راهبردهای‌ فراشناختی‌ و شناختی‌ در بهبود انشای‌

دوره 37، شماره 1، فروردین 1386
باقر غباری بناب؛ فاطمه آدم زاده

4.

جستاری در ماهیت انشاء در نظریۀ انتخاب

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 57-77
احسان ترکاشوند؛ ایمان مختاری

5.

قصد و رضا و تاثیر آن دو در تحقق عقد

دوره 71، شماره 0، تیر 1381
علی علی آبادی

6.

ملازمه بین نفوذ فعل در حق غیر و نفوذ اقرار به آن

دوره 70، شماره 0، دی 1384
دکتر روشنعلی شکاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب