1.

اثر اعتیاد بر رفتارهای پرخطر رانندگی و ایمنی ترافیک

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 89-105
زهرا طبیبی

2.

اثر اعتیاد و فعالیت بدنی رت مادر بر شاخص های رشد جسمی فرزندان نر

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389
مرتضی طاهری؛ محمود شیخ؛ ناصر نقدی؛ الهه عرب عامری؛ نبی اله نامور اصل

3.

اثربخشی مشاوره شناختی ‌رفتاری مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر خودکارآمدی و رضایت زناشویی زنان وابسته به سوء مصرف مواد دارای همسر و فرزند

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 61-75

4.

اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی موبایلی و عملکرد تحصیلی: (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز)

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 585-609
الهام اکبری؛ شاهین شکوهی؛ مهدی اکبری گلزار

5.

اعتیاد به مثابه بیماری؛ نگرش نمونه ای از ساکنان شهر تهران نسبت به بیماری انگاری اعتیاد

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389
فاطمه جواهری؛ سید حسین سراج زاده؛ فریق میرو قشلاق

6.

اعتیاد، طرد اجتماعی و کارتن خوابی در شهر تهران؛ پژوهشی کیفی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389
رحمت الله صدیق سروستانی؛ آرش نصراصفهانی

7.

انجمن‌معتادان‌گمنام و اثربخشی رویکردهای اخلاق‌محور در بازپروری معتادان

دوره 7، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 219-249
سید ضیاء هاشمی؛ مریم شعبان

8.

بررسی اثر هروئین بر جنین موشهای سوری Balb/C معتاد

دوره 1، شماره 0، زمستان 1381
سیمین فاضلی‌پور؛ آزیتا سخنور

9.

بررسی خشونت خانوادگی در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون با توجه به ویژگی های جمعیت شناختی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 73-86

10.

برساخت اجتماعی مصرف مواد مخدر و اعتیاد در شهرستان رودبار جنوب

دوره 5، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 273-296
سید حسین سراج زاده؛ امید عزیززاده

11.

پیامدهای جنسیتی تخریب سرمایه اجتماعی

دوره 1، شماره 5، بهار 1382
سعید مدتی قهفرخی

12.

پیش بینی اعتیاد به شبکه های اجتماعی براساس احساس تنهایی و عزت نفس در دانشجویان دختر

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 193-204
عبدازهرا نعامی؛ شهرام نوری ثمرین

13.

تحلیل ممیزی عوامل مؤثر بر ترک اعتیاد در معتادان خود معرف منطقة جنوب تهران در سال 1378

دوره 52، شماره 0، تابستان 1380
دکتر غلامرضا جندقی؛ دکتر وحید عالی

14.

تحلیل و بررسی کیفی عوامل مؤثر بر همسر‌کشی در بین زنان و مردان (مطالعۀ موردی: زندانیان اصفهان)

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 193-214
فریدون وحیدا؛ حسینعلی سبزه؛ حامد ذاکری

15.

تحلیل و بررسی مبانی مشروعیّت درمان اجباری معتادان

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 163-182
محمدرضا کیخا؛ سمیه نوری؛ عارف بشیری

16.

جرم انگاری اعتیاد به مواد مخدر در پرتو اصل پدرسالاری حقوقی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 1-21
حسین آقابابایی؛ بهناز رضایی زادفر

17.

ساخت اجتماعی اعتیاد در ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389
محمدتقی کرمی؛ سیدمهدی اعتمادی‌فرد

18.

ساخت و اعتبار‌یابی مقیاس خودکارآمدی پرهیز از سیگار

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 95-110

19.

ساخت و اعتباریابی «مقیاس ملی سیمای زندگی دانشجویان»: مطالعه مقدماتی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 115-125

20.

سبب‌شناسی اعتیاد زنان (مقایسه دیدگاه‌های مصرف‌کنندگان، متخصصان و مردم)

دوره 8، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 139-162
صلاح الدین قادری؛ رویا نوری؛ جلیل کریمی

21.

شرایط و استراتژی‌های مصرف شیشه میان زنان معتاد (مطالعۀ موردی: شهر کرمان)

دوره 15، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-20
داریوش بوستانی؛ الهام کرمی زاده

22.

عوامل اجتماعی مؤثر بر تداوم عدم سوء مصرف مواد مخدر در بین جوانان معتاد به مواد مخدر صنعتی و سنتی

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 167-190
‌سعید معیدفر؛ شهرام زمانی سبزی

23.

عوامل مؤثّر بر گسترش اعتیاد در نواحی روستایی (مطالعه‎ی موردی: دهستان چهاردولی غربی شهرستان قروه)

دوره 45، شماره 1، بهار 1392، صفحه 65-85
سیدحسن مطیئی لنگرودی؛ صامت فرهادی؛ زهره زارع

24.

مطالعه کیفی تجربه‌زیسته اعتیاد به ماری‌جوآنا در میان دانشجویان شهر تهران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 237-258
میثم فرخی؛ امین شهبازیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.