1.

آیین دادرسی مربوط به دعاوی تصرف عدوانی

دوره 8، شماره 19، اسفند 1390، صفحه 53-84
حمید ابهری؛ مریم اکبری

2.

بررسی تأسیس Bailment در نظام کامن‌لا و مطالعۀ تطبیقی با حقوق ایران

دوره 9، شماره 2، مهر 1397، صفحه 595-617
محمد هادی دارائی

3.

بررسی فقهی حقوقی بدل حیلوله

دوره 2018401، شماره 4، مهر 1397، صفحه 1-20
مسلم واحدی؛ علی عسگر مروت

4.

بررسی مبانی فقهی و حقوقی مالکیت انسان بر بدن

دوره 16، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 173-192
معصومه مطلبی؛ احمد مرادخانی؛ سید محمد شفیعی مازندرانی

5.

تعلق مال به غیر در جرائم علیه اموال

دوره 2015301، شماره 3، مرداد 1394، صفحه 1-24
جعفر اکبری

6.

تعمیم‌پذیری بدل حیلوله به موارد تعذر رد عین به مالک از سوی متصرف جاهل

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 165-147
محمد زروندی رحمانی

7.

حسن‌نیت در حقوق ایران

دوره 43، شماره 3، آبان 1392، صفحه 167-186
ناصر کاتوزیان؛ محمد هادی عباس زاده

8.

مسئولیت مدنی دولت درنتیجۀ تصرف املاک واقع در طرح‌های عمومی (با تأکید بر آرای محاکم)

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 97-115
عزیزاله فهیمی؛ محمد بافهم

9.

مُلک معنی در کنارگفتاری درفلسفه حقوق مالکیت فکری

دوره 37، شماره 2، تیر 1386
دکتر حسن جعفری تبار؛ حسن جعفری تبار

10.

نحوة بهره برداری از آب های عمومی در حقوق ایران با نگرشی تطبیقی

دوره 53، شماره 0، مهر 1380
سید علی محمد بهروش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب