1.

پژوهشی در تعمیم ادلۀ وفای به شرط به شرط ابتدایی

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 157-182
عبداله بهمن پوری؛ مهناز بی‌نیاز

2.

تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)

دوره 40، شماره 101، بهار 1389
سید حسین صفایی؛ جلال سلطان احمدی

3.

توافق بر خسارت در قراردادها

دوره 53، شماره 0، پاییز 1380
دکتر مرتضی عادل

4.

حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در مقررات متحدالشکل روم دو و حقوق ایران

دوره 7، شماره 17، پاییز 1389، صفحه 5-28
نجاد الماسی؛ مجید میرحسینی

5.

حیله و تقلب نسبت به قانون از طریق عقد صلح

دوره 49، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 445-462
سیدمهدی دادمرزی؛ محمد بافهم

6.

شرط انحصار متن کتبی قرارداد در حقوق انگلیس، ایران، اصول قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی

دوره 46، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 417-435
جلال سلطان احمدی

7.

محدودیت های آزادی قراردادی بر مبنای حمایت از مصرف کننده

دوره 38، شماره 3، پاییز 1387
ناصر کاتوزیان

8.

ناسازگاری مفهوم تعادل قراردادی با نظریۀ سنتی یا لیبرال قراردادها

دوره 51، شماره 1، بهار 1400، صفحه 97-112
عباس کریمی؛ سلمان علی پور قوشچی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.