1.

تداوم حضور و قدرت آل بویه در فارس، پس از انقراض رسمی (بر پایۀ گورنوشته‌ای از سدۀ هفتم هجری مکشوفه در فورگِ داراب)

دوره 5، شماره 2، آذر 1394، صفحه 51-63
عمادالدین شیخ‌الحکمایی؛ میرزامحمد حسنی

2.

جایگاه شهر ری در مناسبات سیاسی و نظامی سامانیان و آل بویه

دوره 2، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 27-42
فاطمه عبداللهی

3.

سیف الدوله امیر نامدار بنی مزید و حوزة علمیّة حلّة سیفیه

دوره 65، شماره 0، تیر 1378
یدالله نصیریان

4.

کتابخانۀ دارالعلم شاپور در بغداد (383-451 ق) و تأثیر آن بر ارتقای سطح علوم در قرون چهار و پنج هجری (با تأکید بر دانش طبّ)

دوره 18، شماره 2، دی 1399، صفحه 567-584
امیرحسین دائمی؛ حسین نامدار؛ مجید خلیلی

5.

واکاوی سکه های باوندی نمونه ای از سکه های امرای شیعی در ایران

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 45-63
محرم باستانی؛ حسن کریمیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب