1.

ارائه چارچوب نظری جهت تدوین برنامه های بلند مدت آموزش عالی ایران در افق 1400

39و40، شماره 0، اسفند 1376
دکتر ایرج سلطانی

2.

ارزیابی اثرات کالبدی – فضایی برج سازی در تهران محلات فرمانیه – کامرانیه

4و5، شماره 0، اسفند 1377
دکتر محمد مهدی عزیزی

3.

ارزیابی تجربه کیفیت منظر مراکز آموزش عالی از نگاه دانشجویان. نمونه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 44، شماره 3، آذر 1397، صفحه 533-547
هادی سلطانی فرد؛ مجتبی رعنایی؛ شفیعه قدرتی

4.

استفاده از تابع توزیع احتمال در برنامه ریزی و کنترل پروژه

دوره 16، شماره 2، مهر 1382
دکتر محمدعلی سوخکیان؛ محمد سجادیان

5.

بررسی روند برنامه ریزی فعالتی های فرهنگی دانشگاه های دولتی اصفهان طی برنامه دوم و سوم توسعه کشور

دوره 35، شماره 1، تیر 1384
حمید رضا رشیدی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ مصطفی شریف خلیفه سلطانی

6.

برنامه ریزی توسعه روستایی (مفاهیم‘راهبردها وفرآیندها)

دوره 164، شماره 0، دی 1381
دکتر محمدرضا رضوانی

7.

برنامه ریزی جهت بهسازی و کاهش نشانزدهای منفی زیست محیط سد شهید رجایی

دوره 28، شماره 30، دی 1381
دکتر مهرداد نظریها؛ مهندس ساسان علی نژاد

8.

برنامه ریزی همزمان AGV ها و ماشین آلات با استفاده از یکپارچه سازی شبکه های پتری و الگوریتم های جستجوی ابتکاری در سیستم های تولید منعطف

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1383
محمدمهدی سپهری؛ حسین تهرانی نیک نژاد

9.

برنامه ریزی و کارکرد شهرهای جدید در ایران

دوره 28، شماره 29، تیر 1381
دکتر کرامت اله زیاری

10.

برنامه های توسعه بعد از ÷یروزی انقلاب اسلامی ایران و تاثیر آنها بر نواحی روستائی

دوره 35، شماره 1، فروردین 1382
دکتر مجتبی قدیری معصوم؛ علی اکبر نجفی کانی

11.

برنامه و برنامه ریزی در ایران

دوره 164، شماره 0، دی 1381
دکتر کرامت الله زیاری

12.

پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور از دیدگاه داوران سرپرستان مربیان و دانشجویان شرکت کننده

دوره 19، شماره 19، فروردین 1383
علی محمد ا میر تاش

13.

تحلیل محتوای پنهان کتاب قورباغه را قورت بده

دوره 3، شماره 1، فروردین 1387
سعیده حاجی‌نژاد

14.

تحلیل مکانی فضاهای ورزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و ارائة مدل مطلوب (مطالعه موردی : منطقه یک شهر تهران)

دوره 5، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 5-28
رسول نوروزی سید حسینی؛ رضا دهقانی زاده؛ حبیب هنری؛ بهرام یوسفی؛ ابراهیم نوروزی سیدحسینی

15.

تعیین راهبردهای رشته صعودهای ورزشی در ایران

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 354-339
محسن مختاریان؛ عباس خدایاری؛ مهوش نوربخش

16.

جایگاه روستا و کشاورزی در برنامه های عمرانی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

دوره 35، شماره 3، دی 1382
دکتر مجتبی قدیری معصوم؛ ناصر علیقلی زاده فیروز جایی

17.

جایگاه شاخص های مسکن در فرآیند برنامه ریزی مسکن

دوره 17، شماره 17، فروردین 1383
دکتر محمد مهدی عزیزی

18.

دلایل ناکامی نظام برنامه ریزی توسعه درایران عصر پهلوی دوم

دوره 27، شماره 27، فروردین 1385
مهدی طالب؛ موسی عنبری

19.

روش های برنامه ریزی آرمانی فازی

دوره 46، شماره 0، مهر 1378
دکتر عزیزا... معماریانی

20.

شکل بندیِ آرمانِ برنامه ریز: خوانشی لاکانی از فرآیند آموزشِ برنامه ریزی و هویتِ برنامه ریز

دوره 21، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 5-18
محمد حسین شریف زادگان؛ بهزاد ملک پور اصل

21.

شهرسازی در شوروی،جهت گیریهای تازه در دهه 1980

دوره 13، شماره 13، فروردین 1364
جان سالنو؛ دکتر اصغر ارجمندنیا

22.

صدای کودکان در برنامه‌ریزی و توسعه روستایی: بررسی توانایی‌ها و ظرفیت‌های کودکان برای مشارکت فعال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1403
مهنا شاهمرادی؛ تهمینه احسانی فر

23.

طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی فازی برای تخصیص منابع در آموزش عالی

دوره 56، شماره 0، فروردین 1381
دکتر سید منصور خلیلی عراقی؛ دکتر جهانگیر یداللهی فارسی

24.

محیط دستخوش تغییر کتابخانه های دانشگاهی: آموزش کاربران نهایی و راهبردهای برنامه ریزی برای کتابخانه ها در هند

دوره 38، شماره 42، آذر 1383
ام کریستینا وازنتی؛ محمدرضا امیرى

25.

مدل برنامه ریزی حمل و نقل مرکب با پارامترهای فازی

دوره 49، شماره 0، تیر 1379
دکتر عزیزا... معماریانی؛ محمد علی پروین روحانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب