1.

النقد ما بعد الاستعماری: مقاربة ثقافیة فی کتاب الثقافة والامبریالیة لإدوارد سعید

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-24
یادکار لطیف الشهرزوری

2.

بررسی دیدگاه هومی بابا و ادوارد سعید دربارۀ هویت ”در هم آمیختۀ“ مهاجر و امکان مقاومت و عاملیت انسانی

دوره 27، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 274-300
اعظم رضایی؛ فاضل اسدی امجد

3.

تفاصیل موسیقایی و شرق‌شناسانه: نگاهی به موسیقی در آثار ادوارد سعید

دوره 13، شماره 45، شهریور 1387
حسین پیرنجم‌الدین؛ سید محمد مرندی

4.

خوانش انتقادی تقابل های پسا استعماری در رمان «الربیع و الخریف» اثر حنا مینه (با نگاهی بر شرق‌شناسی ادوارد سعید)

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 49-69
علی کریمی نیا؛ مریم جلیلیان

5.

خوانش مقایسه ای ادبیات جنگ های صلیبی و ادبیات آمریکا پس از 11 سپتامبر در دو رمان آمریکایی « مرد در حال سقوط » و « تروریست »

دوره 1، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 233-256
سید محمد مرندی؛ زینب قاسمی طاری

6.

روشنفکری و تعهد: مروری بر آثار و افکار ادوارد سعید

دوره 40، شماره 1، مهر 1389
عبدالرحمن عالم؛ فرامرز میرزازاده

7.

زندگی بعد از پسامدرنیسم و تحلیل کانترا پانتال متن

دوره 9، شماره 20، آذر 1383
سید محمد مرندی

8.

شرق‌شناسی در ترازو؛ نقدی بر اندیشة شرق‌شناسی ادوارد سعید

دوره 27، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 253-288
فرهاد بیانی

9.

کنراد در آثار ادوارد سعید

دوره 10، شماره 28، دی 1384
حسین پیر نجم الدین

10.

نجات تالابا و پایداری گفتمان شرق شناسی

دوره 10، شماره 27، آذر 1384
سید محمد مرندی

11.

نخبگان خاورمیانه‌ای، سوژه‌های برساخته نظم بین‌الملل اروپامدار

دوره 53، شماره 3، آذر 1402، صفحه 540-519
الهه کولایی؛ جواد میرگلوی بیاتسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب