1.

بررسی نشانه‌شناختی اشعار برگزیدة‌ اخوان ثالث

دوره 19، شماره 2، آذر 1393، صفحه 133-154
زهره رامین؛ نگار غلامپور

2.

تأثیر فشارۀ عاطفی بر ناپایداری معنای عنوان در نسبت بینامتنی با متن در شعر «پیغام» از مهدی اخوان ثالث

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 103-123
ساره زیرک؛ مهرنوش کاشانی منصور

3.

تأویل نشانه شناختی ساختارگرای شعر "زمستان "

دوره 10، شماره 23، فروردین 1384
علیرضا انوشیروانى

4.

تحلیل امر نشانه‌ای و امر نمادین در قصه شهر سنگستان بر اساس نظریه کریستوا

دوره 22، شماره 2، دی 1396، صفحه 615-639
زهره نجفی

5.

دوگانۀ جاذبیّت و مانعیّت در شعر میراث از اخوان ثالث

دوره 7، شماره 1، تیر 1397، صفحه 21-39
نجم الدّین جبّاری

6.

نقد تطبیقی شعر «سگ‌ها و گرگ‌ها» از مهدی اخوان ثالث و شاندور پتوفی

دوره 26، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 486-513
منصور پیرانی

7.

نقد نگره ی اخلاق سَروَری در بینش تراژیک اخوان ثالث

دوره 10، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-1
چیمن فتحی؛ رامین محرمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب