1.

بررسی نشانه‌شناختی اشعار برگزیدة‌ اخوان ثالث

دوره 19، شماره 2، آذر 1393، صفحه 133-154

2.

تأثیر فشارۀ عاطفی بر ناپایداری معنای عنوان در نسبت بینامتنی با متن در شعر «پیغام» از مهدی اخوان ثالث

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 103-123
ساره زیرک؛ مهرنوش کاشانی منصور

3.

تأویل نشانه شناختی ساختارگرای شعر "زمستان "

دوره 10، شماره 23، فروردین 1384
علیرضا انوشیروانى

4.

تحلیل امر نشانه‌ای و امر نمادین در قصه شهر سنگستان بر اساس نظریه کریستوا

دوره 22، شماره 2، دی 1396، صفحه 615-639
زهره نجفی

5.

دوگانۀ جاذبیّت و مانعیّت در شعر میراث از اخوان ثالث

دوره 7، شماره 1، تیر 1397، صفحه 21-39
نجم الدّین جبّاری

6.

نقد تطبیقی شعر «سگ‌ها و گرگ‌ها» از مهدی اخوان ثالث و شاندور پتوفی

دوره 26، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 486-513
منصور پیرانی

7.

نقد نگره ی اخلاق سَروَری در بینش تراژیک اخوان ثالث

دوره 10، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-1
چیمن فتحی؛ رامین محرمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب