1.

بررسی آثارِ تخریبی و پتانسیل‌های استفاده از آتش به عنوان ابزار مدیریتی پوشش گیاهی مراتع نیمه‌استپی

دوره 66، شماره 2، تیر 1392، صفحه 287-298
پژمان طهماسبی

2.

بررسی اثر آتش بر برخی از عوامل خاکی در یک بوم‌سازگان جلگه‌ای (مطالعه موردی: مراتع قشلاقی بهشهر)

دوره 69، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 21-33
رضا تمرتاش؛ محمدرضا طاطیان؛ مائده یوسفیان

3.

بررسی اثر دماهای بالا بر ویژگی های رطوبتی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در شرایط کنترل شده

دوره 69، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 895-905
زهره سپهری؛ زینب جعفریان؛ عطا کاویان؛ قدرت اله حیدری

4.

بررسی پیامد آتش بر پوشش گیاهی تختی ییلاق پارک ملی گلستان

دوره 55، شماره 2، تیر 1381
مریم شکری؛ نصرت الله صفائیان؛ عبدالناصر اترک چالی

5.

پژوهشی در آئین‌های دینی شاهان ساسانی

دوره 8، شماره 3.4، اسفند 1396، صفحه 21-40
مهرانگیز کیانی

6.

تجلی آیین ور در نگاره گذر سیاوش از آتش

دوره 2، شماره 41، فروردین 1390، صفحه 53-62
سمیه رمضان ماهی؛ سیدمحمد فدوی؛ حسن بلخاری

7.

تشریح دوگانگی نماد آتش در آیین زرتشتی

دوره 12، شماره 38، تیر 1386
اسفندیار اسفندی؛ فاطمه غلامی

8.

چهار تاقی میل‌میله‌گه؛ آتشکده‌ای از دورة ساسانی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 155-183
یوسف مرادی

9.

دو مضمون آب و آتش در همنوایی شبانة ارکستر چوب‌ها

دوره 18، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 167-183

10.

رویین تنی و نامیرایی در ادبیات داستانی

دوره 10، شماره 24، خرداد 1384
ایلمیرا دادور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب