1.

بررسی وضعیت گاهنگاری عصر مفرغ شرق لرستان (مبتنی بر کاوش لایه‌نگاری تپه گریران الشتر)

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 21-43
مهدی حیدری؛ عباس مترجم؛ مرتضی حصاری

2.

چهار تاقی میل‌میله‌گه؛ آتشکده‌ای از دورة ساسانی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 155-183
یوسف مرادی

3.

روستانشینی و تغییرات ‌فرهنگی جوامع شرق زاگرس مرکزی: کاوش باستان‌شناختی تپۀ قلاگپ

دوره 6، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 67-86
مصطفی عبدالهی؛ کمال‌الدین نیکنامی؛ مرتضی حصاری؛ علیرضا سرداری زارچی

4.

سوزیانای میانه در پرتو سفالینه‌ها (بر اساس بررسی تپّة سبز)

دوره 1، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 45-65
مهناز شریفی

5.

گاهنگاری مطلق و نسبی تپة سگزآباد دشت قزوین

دوره 3، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 133-158
حسن فاضلی نشلی؛ حجت دارابی؛ یوسف فلاحیان؛ رضا ناصری

6.

گاهنگاری و روند تداوم استقرار شهر جندی‌شاپور با تکیه بر شواهد باستان‌شناختی

دوره 9، شماره 2، دی 1396، صفحه 103-121
محمد سعیدپور؛ کریم حاجی زاده؛ رضا رضالو؛ حسن کریمیان

7.

گزارش مقدماتی گمانه زنی ولایه نگاری تپه زاغه سال 1380

2-173، شماره 0، فروردین 1384
دکتر حسن فاضلى نشلى

8.

مطالعۀ گونه‌شناختی و گاهنگاری مقایسه‌ای ظروف سفالین تپه گیان نهاوند: مجموعه موزۀ مقدم دانشگاه تهران

دوره 8، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 167-188
نیلوفر مقیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب