1.

اثر تعداد سلولهای گرانولوزا در محیط کشت در بیان ژن آنزیمهای مؤثر در ساخت هورمونهای استروییدی

دوره 70، شماره 2، تیر 1394، صفحه 155-161
عیسی دیرنده

2.

اولین گزارش جداسازی پاروویروس سگ در ایران

دوره 57، شماره 2، مرداد 1381
دکتر فرهید همت زاده؛ دکتر شهرام جمشیدی

3.

مطالعه روند ایجاد تغییرات سلولی در کشتهای سلولی آلوده به پستی ویروس ها به روش ایمونوفلورسانس مستقیم

دوره 59، شماره 2، مرداد 1383
دکتر فرهید همت زاده؛ دکتر هادی کیوانفر؛ دکتر مریم بادوام؛ محمد طاهری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب