1.

بازسازی نظر خیام درباره وجود

دوره 38، شماره 2، خرداد 1384
زهرا مصطفوی

2.

تلاش های شاعر بزرگ اردن (عرار) در قلمرو ادبیات فارسی

8و7و6، شماره 0، تیر 1381
دکتر على محمد مؤذنى استاد؛ بسام على ربابعه

3.

جلوه هایی از مکتب باروک در رباعیات خیام

دوره 11، شماره 33، مهر 1385
نسرین خطاط؛ علیرضا شوهانی

4.

مسائل بنیادین انسان و هستی در پرسش‌های خیام و پاسخ‌های نظامی

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 134-113
همایون جمشیدیان

5.

موسیقی، سنجه‌ای در شناخت اوج و فرود رباعی فارسی

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 105-126
یحیی کاردگر

6.

نیست انگاری در آثار نیچه و خیام

دوره 23، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 35-58
فرزاد بالو؛ مهدی خبازی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب