1.

دلایل رویکرد امیرخسرو دهلوی در غزل به وقوع‌گویی و واسوخت‌سرایی

دوره 8، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 119-134
آسیه ذبیح نیا عمران؛ نجمه کریمی نژاد

2.

شرح احوال و سبک اشعار شاپور تهرانی

5و4، شماره 0، خرداد 1381
دکتر منوچهر اکبرى؛ دکتر یحیى کاردگر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب