1.

بررسی اثر تغییر پارامترهای الگوریتم‌های متفاوت پردازشی در تفسیر داده‌های GPR

دوره 38، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 131-143
ساناز اسمعیلی؛ محمدکاظم حفیظی؛ سیدسجاد جزائری جونقانی

2.

بررسی واژه‌های هندی در شاهنامة فردوسی

دوره 13، شماره 50، اسفند 1387
فرزانه اعظم لطفی

3.

ربا، بهره قراردادی و بهره طبیعی (نقد مفهوم بهره در نظریات اقتصادی متفکرین مسلمان)

دوره 37، شماره 1، تیر 1381
کامران ندرى؛ اسداله فرزین وش

4.

طرح بانکداری برای نسخ قانون پولی و بانکی کشور

دوره 53، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 93-116
محمود کاشانی

5.

عدالت اجتماعی در نظام اقتصادی

دوره 5، شماره 5، دی 1385
سیدمحمد محمودی گلپایگانی

6.

عدالت اجتماعی در نظام اقتصادی اسلام و لیبرالیسم

دوره 37، شماره 3، مهر 1386
سیدمحمود محمودی گلپایگانی

7.

قواعد و شرایط حاکم بر مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 25-43
حمید ابهری؛ محمد فرزانگان؛ سمیه ظهوری

8.

نقدی بر ریشه‌های ذهنی نرخ بهره، رهیافتی عقلی مبتنی بر فلسفه‌ی اسلامی

دوره 53، شماره 3، مهر 1397، صفحه 597-617
سمیه رشیدیان؛ محمدمهدی مجاهدی موخر؛ امراله امینی؛ علی معصومی نیا

9.

وضعیت شرط تضمین سود

دوره 38، شماره 4، دی 1387
علی رضا باریکلو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب