1.

بررسی حکم زکات در ملک متزلزل

دوره 50، شماره 1، بهار 1396، صفحه 7-31
سیف اله احدی؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد حسن حائری

2.

پیشگیری از وقوع ورشکستگی در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه امامیه با نگاهی به حقوق فرانسه

دوره 50، شماره 1، بهار 1396، صفحه 87-104
محمد روشن؛ امین امیرحسینی

3.

پول و احکام فقهی آن

دوره 39، شماره 3، پاییز 1385
فیاض قرائی

4.

تألیف قلوب در فقه امامیه و چگونگی اجرای آن در عصر غیبت

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 949-979
سید محمد هاشم پورمولا؛ ریحانه طاهری

5.

تبیین فلسفۀ احکام در خطبۀ فدکیه

دوره 10، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 405-432
سید اسحق حسینى کوهسارى

6.

تحلیل نظری آثار اقتصادی زکات و مقایسه آن با مالیه تورمی

دوره 39، شماره 1، بهار 1383
دکتر اکبر کمیجانى؛ دکتر محمد مهدى عسکرى

7.

جبران دولتی خسارت بزهدیده و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران؛ از «هستها و نیستها» تا «باید‌ها و نبایدها»

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 165-183
احمد حاجی‌ده‌آبادی

8.

درهم و دینار در فقه و حقوق اسلامی

دوره 50، شماره 1، بهار 1396، صفحه 105-123
ابراهیم شفیعی سروستانی

9.

شخصیت حقوقی زکات در منظر فقهی و ارتباط آن با بیت‌المال

دوره 53، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 441-423
سید مصطفی محقق داماد؛ محمد مهریار

10.

مبانی نظریه عدم انحصار وجوب زکات در موارد نه گانه

دوره 36، شماره 5، زمستان 1382
مهدی نظری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.