1.

ارائه نظریه زمینه‌ای از رویارویی نخبگان جوان با بوروکراسی بنیاد ملی نخبگان

دوره 8، شماره 4، دی 1398، صفحه 745-772
علی روحانی؛ سعید کشاورزی؛ مسعود انبارلو

2.

بررسی نقش سرمایة فرهنگی و اجتماعی در ورود به بخش اشتغال غیررسمی (مورد مطالعه: شاگرد مکانیک‌های چاپارخانة همدان)

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 141-163
اسدلله نقدی؛ علیرضا طاهری نیا؛ سلیمان پاک سرشت؛ سعید عیسی زاده

3.

برساخت اجتماعی عواطف منفی از جرائم منتسب به افغانستانی‌های مقیم شهر شیراز، به‌سوی یک نظریة زمینه‌ای

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 617-640
علی روحانی؛ مسعود انبارلو

4.

چگونگی دگردیسی ارزش‌های خانواده‌ در بین زوجین دو نسل شهر ایلام

دوره 11، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 141-165
زهرا عبداللهی؛ نیر ,پیراهری؛ یارمحمد قاسمی؛ خلیل میرزایی

5.

درک معنایی نخبگان و ذی‌مدخلان محلی از طرح انتقال آب رودخانه زاب به دریاچة ارومیه؛ ارائة مدل داده‌بنیاد

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-32
حسین دانش‌مهر؛ رشید احمد رش؛ علیرضا کریمی

6.

کاوش کیفی فرایندهای برساخت هویت اجتماعی در میان دانشجویان بلوچ: به‌سوی نظریه ای زمینه‌ای

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 59-85
عبدالطیف کاروانی؛ اسفندیار غفاری‌نسب؛ حبیب احمدی؛ منصور طبیعی

7.

مذهب و مدرنیته در کردستان تحلیل جامعه‌شناختی اثرگذاری عناصر مدرن بر ارزش‌های مذهبی در جامعة روستایی موکریان

دوره 4، شماره 3، مهر 1392، صفحه 559-584
رشید احمدرش؛ یاسمن توحیدیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب