1.

بررسی تغییرات کیفوز و ظرفیت حیاتی متعاقب یک برنامه اصلاحی

دوره 22، شماره 22، دی 1383
دکتر حسن دانشمندی؛ دکتر مهر علی همتی نژاد؛ داریوش شاه مرادی

2.

بررسی هدف دانش آموزان از فعالیت در کلاس های تربیت بدنی و ورزش

دوره 17، شماره 17، مهر 1382
دکتر رحیم رمضانی نژاد؛ دکتر مهر علی همتی نژاد؛ نوشین بنار

3.

تعیین اعتبار و روایی آزمون های مهارتی بسکتبال در دختران دانشجو

دوره 20، شماره 20، تیر 1383
دکتر مهر علی همتی نژاد؛ دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ بست چی

4.

مقایسه رفتار حمایتی مدیران تربیت بدنی و ورزش دانشگاه های دولتی کشور از دیدگاه مربیان و مدیران

دوره 14، شماره 14، دی 1381
دکتر رحیم رمضانی نژاد؛ دکتر محمد خبیری؛ دکتر مهر علی همتی نژاد؛ دکتر حسن اسدی

5.

مقایسه عامل نگه دارنده شغلی دبیران تربیت بدنی با دبیران غیر تربیت بدنی

دوره 20، شماره 20، تیر 1383
دکتر رحیم رمضانی نژاد؛ دکتر مهر علی همتی نژاد؛ سجادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب