1.

تعمیم استراتژی محدودیت – حرکت برای جابجا کردن یک جسم در جهت قائم توسط چهار ربات

دوره 35، شماره 2، شهریور 1380
مجید نیلی احمد آبادی؛ شاهین مهدی نژاد روشن

2.

طراحی و توسعه یک ربات همه جهته هولونومیک با استفاده از مکانیزم رانش تفاضلی

دوره 39، شماره 4، آبان 1384
سیدمحمد مهدی دهقان بنادکی؛ مجید نیلی احمد آبادی؛ بهروز معاونی ثابت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب