1.

بررسی پایداری فازی در سیستم های تعادلی با استفاده از روش پیوستگی هموتوپی در فضای موهومی

دوره 35، شماره 4، اسفند 1380
فرهنگ جلالی فراهانی؛ محسن جعفری

2.

بررسی تولید اتیل استات با سیستم تقطیر واکنشی به روش هموتوپی

دوره 36، شماره 4، اسفند 1381
محمود محسنی؛ فرهنگ جلالی فراهانی

3.

بررسی تئوریک و مطالعه شبیه سازی پدیده رسوب آسفالتین در محیط متخلخل در پروسه تزریق حلال

دوره 39، شماره 2، تیر 1384
سیدمحمد رضا زاهدی؛ فرهنگ جلالی فراهانی

4.

بهینه سازی تولید میادین نفتی با استفاده از الگوریتم ژنتیکی

دوره 40، شماره 3، آبان 1385
محسن توکلیان؛ فرهنگ جلالی فراهانی

5.

روش جدید حل معادله موازنه مواد با استفاده از الگوریتم ژنتیکی جهت تعیین حجم هیدروکربن اولیه و عملکرد مخازن

دوره 39، شماره 2، تیر 1384
علی نوذری؛ فرهنگ جلالی فراهانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب