1.

آنالیز جزر و مدی جهانی و تعیین مدلی جدید برای سطح متوسط جهانی دریا بر اساس توابع پایة متعامد

دوره 41، شماره 2، بهار 1386
علیرضا آزموده اردلان؛ حسن هاشمی فراهانی

2.

بررسی امکان استفاده از اطلاعات ماهواره توپکس – پوزایدون در تهیه DTM خشکی ها مطالعه خاص : DTM ایران

دوره 38، شماره 6، زمستان 1383
علیرضا آزموده اردلان؛ مرضیه جعفری

3.

پیشنهادی جهت تهیه چارتهای دقیق دریائی با استفاده از مختصات

دوره 41، شماره 2، بهار 1386
علیرضا آزموده اردلان؛ مصطفی سهرابی اطهر

4.

تخمین جهانی پتانسیل ژئوئید، توپوگرافی سطح دریا و ژئوئید بر اساس مشاهدات ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای

دوره 42، شماره 3، تابستان 1387
علیرضا آزموده اردلان؛ حسن هاشمی فراهانی

5.

تعیین توپوگرافی سطح آب در خلیج فارس و دریای عمان از طریق تلفیق مشاهدات GPS و اطلاعات تایدگیج ها

دوره 37، شماره 2، تابستان 1382
علیرضا آزموده اردلان؛ مهدی مسیب زاده

6.

مدل سازی خطای تروپوسفری برای مشاهدات تعیین موقعیت ماهواره‌ای

دوره 42، شماره 3، تابستان 1387
علیرضا آزموده اردلان؛ مرضیه جعفری

7.

مدلسازی خطای یونسفری با استفاده ازتصحیح مولفه های مختصات و بردار موقعیت

دوره 38، شماره 6، زمستان 1383
علیرضا آزموده اردلان؛ مرضیه باعث


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.