1.

اثر تاریخ کاشت تأخیری بر صفات فنولوژیک، عملکرد دانه و برخی اسیدهای چرب هیبریدهای جدید آفتابگردان

دوره 24، شماره 3، مهر 1401، صفحه 807-824
علیرضا مقدم خمسه؛ سعید سیف زاده؛ جهانفر دانشیان؛ حمیدرضا زاکرین؛ علیرضا ولدآبادی

2.

اثر تاریخ کشت زمستانه بر عملکرد دانه ارقام آفتابگردان در شرایط شمال استان خوزستان

دوره 24، شماره 4، دی 1401، صفحه 1179-1197
سیداحمد کلانتراحمدی؛ جهانفر دانشیان؛ حبیب مبینی راد

3.

ارزیابی پاسخ ژنوتیپ‌های سویا به تنش کم‌آبی از نظر ویژگی‌های زراعی و عملکرد دانه

دوره 26، شماره 2، خرداد 1403، صفحه 293-313
جهانفر دانشیان؛ فرناز شریعتی؛ نادیا صفوی فرد

4.

بررسی اثر تنش کم آبی بر عملکرد دانه و اسید های چرب روغن دانه هیبریدهای آفتابگردان

دوره 23، شماره 2، تیر 1400، صفحه 347-360
جهانفر دانشیان؛ فرناز شریعتی؛ نادیا صفوی فرد؛ عبداله حسنی

5.

بررسی تأثیر محلول‌پاشی نانوذره منیزیم برصفات مورفوفیزیولوژیکی ارقام آفتابگردان تحت تنش خشکی

دوره 23، شماره 3، مهر 1400، صفحه 533-521
اعظم فاطمی؛ پیام معاونی؛ جهانفر دانشیان؛ حمید مظفری؛ مهدی غفاری

6.

تاثیر محلول‌پاشی با اسیدآسکوربیک، اسید سالیسیلیک و متانول بر ویژگی‌های فیزیولوژیک و کاهش خسارت تاخیر کاشت کلزا

دوره 23، شماره 2، تیر 1400، صفحه 377-392
سیداحمد کلانتراحمدی؛ جهانفر دانشیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب