1.

ارزیابی اقتصادی تأثیرات کاهش حقابۀ تالاب انزلی بر خدمات اکولوژیکی مؤثر بر معیشت و درآمد جوامع محلی

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 481-496
هادی مدبری؛ علیرضا شکوهی

2.

پیش‌بینی رژیم هیدرولوژیک مبتنی بر رژیم بارندگی با استفاده از زنجیرۀ مارکوف دوبعدی در حوضۀ انزلی

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 663-674
فهیمه رضی؛ علیرضا شکوهی؛ علیرضا اسلامی

3.

تعیین آستانه‏‏ های بهره‏ برداری پایدار از اکوسیستم‌های مرتعی با تلفیق تکنیک‌های سنجش از دوری و شاخص‌های هواشناسی (مطالعۀ موردی حوضۀ آبریز رودخانۀ کرج)

دوره 8، شماره 3، مهر 1400، صفحه 717-733
مریم پاشازاده؛ علیرضا شکوهی؛ آرش ملکیان؛ سیما رحیمی؛ عباس کاویانی

4.

تعیین اثر شدت و مدت خشکسالی بر زمان تأخیر بین خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی و بررسی عدم قطعیت‏ ها (مطالعۀ موردی:حوضۀ تالاب انزلی)

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 843-854
فهیمه رضی؛ علیرضا شکوهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب