1.

بومی‏ کردن نظریه کنش ‏ارتباطی برای تحلیل فرآیند توسعه و مدرنیته در ایران

دوره 1، شماره 1، فروردین 1385
حمید عبداللهیان؛ سیده زهرا اجاق

2.

محدودیت های آزادی مطبوعات؛ نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1394
سیده زهرا اجاق؛ سیده فاطمه اجاق

3.

مطالعه ارزش‌های اخلاقی نهفته در کنش‌های ارتباطی در دو کانال منتخب تلگرامی

دوره 15، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-22
سیده زهرا اجاق؛ مریم نادمی؛ ناهید مؤید حکمت

4.

مقایسه ویژگی های بلاغی محتوای مرتبط با کووید ـ 19 در تلویزیون، خبرگزاری ها و اینستاگرام

دوره 16، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 107-134
سیده زهرا اجاق

5.

نقش سواد رسانه ای در حل تعارض‌ نقشی- هویتی کودکان مورد مطالعه: مخاطبان کودک کارتون مرد عنکبوتی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 21-39
سیده زهرا اجاق؛ سپیده واعظ


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب