1.

بررسی پیشایندهای انگیزه خدمات عمومی در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 4، شماره 3، آذر 1397، صفحه 123-139
علی حمیدی زاده؛ حسن دانایی فرد؛ رضا طهماسبی؛ مهتاب همایی لطیف

2.

طراحی بسته سیاستی حمایت از تنوع عصبی در محیط کار؛ مطالعه‌ای درباره افراد اوتیسم در ایران

دوره 8، شماره 3، آذر 1401، صفحه 69-78
فاطمه حاج کریمی؛ رضا طهماسبی؛ سیدمهدی الوانی؛ ابوالفضل گائینی

3.

فهم نقش‌آفرینی بوروکرات‌های سطح خیابان در تفسیر و اجرای خط‌مشی‌های عمومی: مطالعه قوانین منتخب راهنمایی و رانندگی ایران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 119-142
جواد سیاهکالی مرادی؛ رضا طهماسبی؛ علی حمیدی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب