1.

بررسی نقش شفافیت سازمانی در توسعۀ سرمایۀ اجتماعی (مورد مطالعه: شهرداری‌های غرب مازندران)

دوره 4، شماره 2، تیر 1396، صفحه 283-307
مهدی دیهیم پور؛ کمال میانداری

2.

تأثیر سرمایة اجتماعی بر مدیریت جریان‌های شکافندة سازمانی با میانجیگری شفافیت سازمانی

دوره 8، شماره 3، مهر 1400، صفحه 399-424
مهدی دیهیم پور

3.

تأثیر شفافیت سازمانی بر پارانویید سازمانی با میانجی‌گری سرمایۀ اجتماعی

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 373-398
مهدی دیهیم پور؛ حسن دولتی

4.

تأثیر شفافیت سازمانی بر مدیریت ترومای سازمانی با میانجی‌گری سرمایۀ اجتماعی

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 337-363
مهدی دیهیم پور؛ کمال میانداری؛ رضا نجاری؛ حسن عابدی جعفری

5.

تأثیر کارکنان نامرئی بر ایجاد مسمومیت سازمانی با تعدیلگری سرمایة اجتماعی

دوره 10، شماره 4، دی 1402، صفحه 411-425
مهدی دیهیم پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب