1.

ارزشگذاری اقتصادی محصولات ارگانیک، کاربرد رهیافت ترجیحات اظهارشده (مطالعه موردی: گوجه ارگانیک دشت مَرغاب)

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 325-334
احمد فتاحی؛ محمد هاشمی

2.

ارزش‌گذاری تفریحی آب‎های زیرزمینی دشت یزد-اردکان

دوره 42، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 153-162
احمد فتاحی؛ سعید یزدانی؛ سید صفدر حسینی؛ سید کاظم صدر

3.

برآورد ارزش حفظ کیفیت منابع آب مصرفی با استفاده از تمایل به پرداخت افراد در شهرستان یزد

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 19-26
احمد فتاحی

4.

برآورد ارزش عرضه آب کافی به دشت ورامین با رهیافت ارزش‌گذاری مشروط (مطالعه موردی سد ماملو و سد لتیان)

دوره 49، شماره 4، دی 1397، صفحه 621-634
محمد عرب؛ احمد فتاحی؛ مسعود فهرستی؛ اکرم نشاط

5.

برآورد پیامد‌های اقتصادی و زیست محیطی برداشت از آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: شهرستان اردکان)

دوره 49، شماره 2، تیر 1397، صفحه 203-213
علی کاراموز؛ احمد فتاحی؛ مسعود فهرستی ثانی؛ اکرم نشاط

6.

بررسی اثرگذاری شاخص‌های کیفیت محیط‌زیستی بر توسعه مالی در ایران

دوره 52، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-10
احمد فتاحی اردکانی؛ فاطمه سخی

7.

بررسی تاثیر نرخ سود بانکی در تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از دریای خزر

دوره 46، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 807-816
احمد فتاحی؛ الهام فضل اللهی مله

8.

بررسی سطح توسعة اجتماعی و اقتصادی در روستاهای حاشیة دشت یزد- اردکان

دوره 44، شماره 4، دی 1392، صفحه 593-602
احمد فتاحی

9.

بررسی قانون یک قیمتی در بازارهای محصولات زراعی ایران (مطالعه موردی: زعفران و لوبیا)

دوره 48، شماره 3، مهر 1396، صفحه 391-398
اسمعیل ابونوری؛ احمد فتاحی اردکانی؛ نبی الله اسماعیلی اتوئی؛ سید محمد حسینی

10.

تحلیل ارتباط رشد اقتصادی، کیفیت محیط‌زیست و سلامت عمومی در کشورهای عضو سازمان اوپک: رهیافت داده‌های تابلویی

دوره 51، شماره 4، دی 1399، صفحه 635-645
احمد فتاحی؛ سید مهدی میر؛ فاطمه سخی

11.

تحلیل عوامل موثر بر ضریب خودکفایی گندم در ایران

دوره 52، شماره 4، دی 1400، صفحه 731-741
احمد فتاحی اردکانی؛ زهرا احمدی؛ مسعود فهرستی ثانی؛ اکرم نشاط

12.

کاربرد روش انتخاب دوگانه تک‌بعدی در برآورد ارزش تفرجی مواهب زیست‌محیطی در مناطق بیابانی؛ مطالعة موردی چشمة غربال¬بیز یزد

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 43-53
احمد فتاحیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب