1.

ارائة الگوی تدوین خط‌مشی عمومی به منظور مقابله با پدیدة فرار مغزها در ایران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 43-57
عباس منوریان؛ نرگس سادات رضوی مهر؛ مجتبی امیری؛ ناصر عسگری

2.

ارائه چارچوب مفهومی تدوین خط مشی توسعه پایدار برق هسته‌ای در ایران

دوره 7، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 117-138
سمیه داودی؛ محمد خوش چهره؛ حسن دانایی فرد؛ مجتبی امیری

3.

ارزشیابی خط مشی نحوه پذیرش دانشجو در ایران از منظر عدالت

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 95-114
امین قنبری؛ طیبه عباسی؛ مجتبی امیری

4.

بررسی راهکارها و ابزارهای سیاستی توسعه گردشگری پزشکی در ایران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 29-53
رحمت‌الله قلی‌پور سوته؛ مجتبی امیری؛ حمید ضرغام بروجنی؛ زهره کیانی فیض‌آبادی

5.

بررسی نظری - تطبیقی نظام‌های تأمین اجتماعی: مسیریابی توسعه نظام سه لایه تأمین اجتماعی ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 9-28
مجتبی امیری؛ وحید محمودی؛ حسین راغفر؛ یحیی پروندی

6.

شناسایی دلایل در دستورکار قرار نگرفتن مسئله افزایش سطح آب دریا در خط‌مشی‌های دولت

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 93-112
الهام اوستان؛ غلامرضا طالقانی؛ مجتبی امیری؛ حسین نگارستان

7.

شناسایی کارکردها و کژکارکردهای سرمایه اجتماعی در اجرای خط‎مشی‌های جمعیت در ایران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 127-144
علیرضا متقی؛ مجتبی امیری؛ عباس نرگسیان

8.

طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری درآموزش و پرورش ایران با رویکرد قابلیت

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 159-176
رحمه اله قلی پور؛ علی اصغر فانی؛ فاطمه راغب؛ مجتبی امیری؛ محمود مهر محمدی

9.

طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری خرید تضمینی گندم در ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 23-41
عزت‌الله عباسیان؛ مجتبی امیری؛ شهرزاد نیری؛ زهره جلالی بیدگلی

10.

معرفی ابعاد ساختاری نوآوری فراگیر و کاربرد آن در خط‌مشی‌گذاری عمومی برای کاهش نابرابری

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 33-56
علی مبینی دهکردی؛ مجتبی امیری؛ فیروزه کرمانشاه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.