1.

ارائة الگوی تدوین خط‌مشی عمومی به منظور مقابله با پدیدة فرار مغزها در ایران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 43-57
عباس منوریان؛ نرگس سادات رضوی مهر؛ مجتبی امیری؛ ناصر عسگری

2.

ارائه چارچوب مفهومی تدوین خط مشی توسعه پایدار برق هسته‌ای در ایران

دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 117-138
سمیه داودی؛ محمد خوش چهره؛ حسن دانایی فرد؛ مجتبی امیری

3.

ارزشیابی خط مشی نحوه پذیرش دانشجو در ایران از منظر عدالت

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 95-114
امین قنبری؛ طیبه عباسی؛ مجتبی امیری

4.

بررسی راهکارها و ابزارهای سیاستی توسعه گردشگری پزشکی در ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 29-53
رحمت‌الله قلی‌پور سوته؛ مجتبی امیری؛ حمید ضرغام بروجنی؛ زهره کیانی فیض‌آبادی

5.

بررسی نظری - تطبیقی نظام‌های تأمین اجتماعی: مسیریابی توسعه نظام سه لایه تأمین اجتماعی ایران

دوره 2، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 9-28
مجتبی امیری؛ وحید محمودی؛ حسین راغفر؛ یحیی پروندی

6.

شناسایی دلایل در دستورکار قرار نگرفتن مسئله افزایش سطح آب دریا در خط‌مشی‌های دولت

دوره 5، شماره 3، آذر 1398، صفحه 91-111
الهام اوستان؛ غلامرضا طالقانی؛ مجتبی امیری؛ حسین نگارستان

7.

شناسایی کارکردها و کژکارکردهای سرمایه اجتماعی در اجرای خط‎مشی‌های جمعیت در ایران

دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 127-144
علیرضا متقی؛ مجتبی امیری؛ عباس نرگسیان

8.

طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری درآموزش و پرورش ایران با رویکرد قابلیت

دوره 4، شماره 3، آذر 1397، صفحه 159-176
رحمه اله قلی پور؛ علی اصغر فانی؛ فاطمه راغب؛ مجتبی امیری؛ محمود مهر محمدی

9.

طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری خرید تضمینی گندم در ایران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 23-41
عزت‌الله عباسیان؛ مجتبی امیری؛ شهرزاد نیری؛ زهره جلالی بیدگلی

10.

طراحی مدل مفهومی عوامل مؤثر بر سیاست ایمن‌سازی حمل و نقل جاده‌ای

دوره 9، شماره 3، 1402، صفحه 145-164
حسام لطیفی؛ عباس نرگسیان؛ مجتبی امیری؛ محمود صفارزاده

11.

معرفی ابعاد ساختاری نوآوری فراگیر و کاربرد آن در خط‌مشی‌گذاری عمومی برای کاهش نابرابری

دوره 4، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 33-56
علی مبینی دهکردی؛ مجتبی امیری؛ فیروزه کرمانشاهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب