1.

اثر رژیم‌های تلفیقی آب دریا و آب شهری بر ویژگی‌های بیوشیمیایی و بهره‌وری مصرف آب گیاه شوید (Anethum graveolens L)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 73-86
صابر جمالی؛ حسین شریفان؛ فراست سجادی

2.

امکان‌سنجی استفاده از آب دریای خزر جهت آبیاری گیاه اسفناج (Spinacia oleracea L.)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 263-275
صابر جمالی؛ فراست سجادی؛ ابوطالب هزارجریبی

3.

امکان‌سنجی استفاده از آب دریای خزر جهت آبیاری گیاه ترة ایرانی (Allium persicum L.)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-42
صابر جمالی؛ حسین شریفان؛ فراست سجادی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.