1.

اثر تنش شوری و تهویه خاک بر نمود ریشه و عملکرد واجزای آن در گندم و لوبیا

دوره 48، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 429-440
مهناز ختار؛ محمد حسین محمدی؛ فرید شکاری

2.

اثر شوری خاک بر غلظت عناصر غذایی بخش هوایی گندم و لوبیا در مکش‌های ماتریک پایین

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 25-38
مهناز ختار؛ محمد حسین محمدی؛ فرید شکاری

3.

اثر هم‌زمان شوری و مکش ماتریک خاک بر میزان تبخیر و توزیع مجدد رطوبت و شوری در دو خاک با بافت متفاوت

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 89-98
مهناز ختار؛ محمد حسین محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب