1.

بازنمایی نشانگا‌ن روان‌شناختی، عملکردی و رفتاری اُفت تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تهران

دوره 10، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 111-140
آزاده فدوی رودسری؛ کیوان صالحی؛ ابراهیم خدایی؛ علی مقدم زاده؛ محمد جوادی پور

2.

تاثیر آموزش مسئله محور بر مهارت‌های زندگی دانش‌آموزان دختر پایه هفتم

دوره 9، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 39-56
زهرا کریمیان؛ کیوان صالحی؛ رضا نجارنیافیروزجاه؛ علی مقدم زاده

3.

ساخت و رواسازی آزمون تفکر انتقادی: کاربرد نظریه سؤال-پاسخ

دوره 7، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 219-231
حسن تقیان؛ علی مقدم زاده؛ کیوان صالحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب