1.

تأملی در دیالکتیک امر اجتماعی و امر فضایی در پرتو آرای هانری لوفور

دوره 27، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 223-252
جمال محمدی؛ صائب اداک

2.

تبیین جامعه ‏شناختی رابطة سرمایة اجتماعی/ فرهنگی و اثربخشی آموزشی معلمان (مطالعة موردی: دبیران دبیرستان‏های شهر سنندج)

دوره 19، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 187-221
جمال محمدی؛ فردین محمدی؛ زهراالسادات سلیمان زاده

3.

تبیین جامعه‏ شناختی رابطه‏ ی اوقات فراغت و اشکال جدید سرمایه (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه کردستان)

دوره 20، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 133-160
جمال محمدی؛ فردین محمدی؛ معصومه زارع

4.

«دیگری» در سینمای نئورئالیستی ایران (مورد مطالعه: تخته‌سیاه و باد ما را خواهد برد)

دوره 23، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 351-374
جمال محمدی؛ جهانگیر محمودی

5.

دیوارنوشته‌ها: تقابل سیاست و زندگی روزمره

دوره 22، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 207-230
جمال محمدی؛ شیدا ویس بابایی

6.

روایتِ تاریخ در مطالعات فرودستان (استراتژی‌ها و سیاست نوشتارِ تاریخِ فرودستان)

دوره 25، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 457-479
جمال محمدی؛ جهانگیر محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب