1.

ارزیابی کاربردپذیری شهودی وب‌سایت موبایلی کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و مقایسه با کتابخانه‌های‌‌ دانشگاه‌های برتر جهان

دوره 53، شماره 2، تیر 1398، صفحه 71-96
لیلا زمانی؛ علی اکبر خاصه؛ فرامرز سهیلی

2.

بررسی تأثیر درک سرقت علمی، نگرش به سرقت علمی، ارزش‌های شخصیتی و محق‌پنداری تحصیلی بر میزان سرقت علمی در بین دانشجویان دکتری دانشگاه بوعلی

دوره 55، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-20
فرامرز سهیلی؛ آذین حمیدی؛ علی اکبر خاصه

3.

بررسی رابطه متغیرهای چندگانه (مطلوبیت اجتماعی، هنجارهای ذهنی، خودکارآمدی تحصیلی، احتمال سرقت علمی، دانش سرقت علمی، هدف، فشار، مدیریت زمان، ریسک) با سرقت علمی در بین دانشجویان

دوره 54، شماره 2، تیر 1399، صفحه 31-50
علی اکبر خاصه؛ سودابه روستایی؛ فرامرز سهیلی؛ مهری شهبازی

4.

تأثیرگذارترین پژوهشگران در حوزۀ آی ‌متریکس: نگاهی ترکیبی به شاخص‌های تأثیرگذاری

دوره 49، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 23-54
فرامرز سهیلی؛ هادی شریف مقدم؛ افشین موسوی چلک؛ علی اکبر خاصه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب