1.

ارزیابی اثر مایع رویی ‌کشت سودوموناس آئروژینوزا بر رفع اثر مهارکنندگی هپارین در آزمون Real-TimePCR

دوره 78، شماره 2، تیر 1402، صفحه 119-129
آیسان اشرفی؛ حمید استاجی؛ کیوان کرامتی

2.

بررسی سرولوژی آلودگی به نئوسپورا کانینوم در گاوهای شیری استان سمنان

دوره 76، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-7
مرضیه بینایی؛ عماد چنگیزی؛ حمید استاجی

3.

بررسی میزان آلودگی به باکتری استافیلوکوکوس اورئوس واجد ژن بتالاکتاماز در گوشت چرخ‌کرده‌های بسته‌بندی شده در شهر سمنان و تاثیر عصاره های متانولی فلفل قرمز (Capsicum frutescens) و پیازقرمز (Allium cepa) بر ضد آن‌ها

دوره 74، شماره 4، دی 1398، صفحه 464-473
اشکان جبلی جوان؛ حمید استاجی؛ نجمه رضایی؛ غزل شمشادی؛ صغری بیرگانی فرهانی؛ منصوره کنعانی

4.

مطالعه میزان فراوانی آلودگی شغال های طلایی به سالمونلا با استفاده از روش های کشت میکروبی و PCR در استان های گلستان و مازندران

دوره 72، شماره 3، مهر 1396، صفحه 269-276
سمیه نمرودی؛ حمید استاجی؛ عزت الله قائمی؛ سید وهاب شرفی

5.

مقایسه ژنتیکی سویه های اشریشیاکلی جداسازی شده از موارد عفونت ادراری انسان و کلی باسیلوز طیور در شهرستان سمنان، ایران.

دوره 73، شماره 4، دی 1397، صفحه 515-523
سمانه جورابلو؛ حمید استاجی؛ مریم رسولی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب