جبلی جوان, اشکان, استاجی, حمید, رضایی, نجمه, شمشادی, غزل, بیرگانی فرهانی, صغری, کنعانی, منصوره. (1398). بررسی میزان آلودگی به باکتری استافیلوکوکوس اورئوس واجد ژن بتالاکتاماز در گوشت چرخ‌کرده‌های بسته‌بندی شده در شهر سمنان و تاثیر عصاره های متانولی فلفل قرمز (Capsicum frutescens) و پیازقرمز (Allium cepa) بر ضد آن‌ها. , 74(4), 464-473. doi: 10.22059/jvr.2018.256753.2790
اشکان جبلی جوان; حمید استاجی; نجمه رضایی; غزل شمشادی; صغری بیرگانی فرهانی; منصوره کنعانی. "بررسی میزان آلودگی به باکتری استافیلوکوکوس اورئوس واجد ژن بتالاکتاماز در گوشت چرخ‌کرده‌های بسته‌بندی شده در شهر سمنان و تاثیر عصاره های متانولی فلفل قرمز (Capsicum frutescens) و پیازقرمز (Allium cepa) بر ضد آن‌ها". , 74, 4, 1398, 464-473. doi: 10.22059/jvr.2018.256753.2790
جبلی جوان, اشکان, استاجی, حمید, رضایی, نجمه, شمشادی, غزل, بیرگانی فرهانی, صغری, کنعانی, منصوره. (1398). 'بررسی میزان آلودگی به باکتری استافیلوکوکوس اورئوس واجد ژن بتالاکتاماز در گوشت چرخ‌کرده‌های بسته‌بندی شده در شهر سمنان و تاثیر عصاره های متانولی فلفل قرمز (Capsicum frutescens) و پیازقرمز (Allium cepa) بر ضد آن‌ها', , 74(4), pp. 464-473. doi: 10.22059/jvr.2018.256753.2790
جبلی جوان, اشکان, استاجی, حمید, رضایی, نجمه, شمشادی, غزل, بیرگانی فرهانی, صغری, کنعانی, منصوره. بررسی میزان آلودگی به باکتری استافیلوکوکوس اورئوس واجد ژن بتالاکتاماز در گوشت چرخ‌کرده‌های بسته‌بندی شده در شهر سمنان و تاثیر عصاره های متانولی فلفل قرمز (Capsicum frutescens) و پیازقرمز (Allium cepa) بر ضد آن‌ها. , 1398; 74(4): 464-473. doi: 10.22059/jvr.2018.256753.2790


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب