1.

«امنیت حقوقی» در حقوق بین‌الملل؛ مفهوم و جایگاه

دوره 51، شماره 2، تیر 1400، صفحه 661-673
سید فضل الله موسوی؛ سیدحسین موسوی فر

2.

بررسی جایگاه خانواده در نظام بین‌المللی حقوق بشر

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 491-511
سید فضل الله موسوی؛ فاطمه ابراهیمی

3.

تحلیل «نقض ماهوی» مندرج در مادۀ ۶۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات در پرتو رویة دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 52، شماره 4، دی 1401، صفحه 1677-1695
سید فضل الله موسوی؛ راضیه حکمت آراء

4.

تقابل حاکمیت و بشر در سازوکار قضایی حقوق بشر در آفریقا

دوره 52، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 145-161
سید فضل الله موسوی؛ حمیدرضا اورعی

5.

حفاظت از تنوع زیستی دریایی در مناطق خارج از حوزۀ صلاحیت ملی

دوره 50، شماره 3، مهر 1399، صفحه 939-966
ساسان صیرفی؛ سید فضل الله موسوی؛ کوثر فیروزپور

6.

صلح‌سازی و رسیدن به معاهدات صلح از طریق فصل ششم منشور ملل متحد و سایر ارکان آن

دوره 54، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 235-261
فضل الله موسوی؛ به فراو حمه یوسف


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب