1.

سنجش رابطۀ جنسیت، فرهنگ سازمانی و توزیع قدرت در سازمان

دوره 13، شماره 2، تیر 1394، صفحه 263-289
رضوان حسین قلی زاده؛ زهرا قاسمی؛ ساجده ناصری صادق؛ آرزو احمدآبادی

2.

ویژگی‌های کارآفرینانۀ مؤسسان زن و مرد (مطالعۀ موردی: دبیرستان‌های غیردولتی شهر تهران)

دوره 14، شماره 2، تیر 1395، صفحه 203-216
داود قرونه؛ حسین عابدی؛ آرزو احمدآبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب