1.

اثرات جنگل تراشی بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در زاگرس جنوبی

دوره 51، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 2865-2876
زهره خدادادی خمسلویی؛ سیروس جعفری

2.

ارتباط بین اشکال پتاسیم با ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و تنوع کانی‌های رسی برخی از خاک‌های خوزستان

دوره 50، شماره 7، آذر 1398، صفحه 1721-1733
سیروس جعفری

3.

تاثیر تغییر کاربری اراضی بر خصوصیات اجزاء فیزیکی ماده آلی، میزان رس قابل انتشار و پایداری خاکدانه‌ها در برخی از اراضی استان خوزستان

دوره 47، شماره 3، آبان 1395، صفحه 593-603
سیروس جعفری؛ احمد گلچین؛ احمد طولابی فرد

4.

تحول خاکها و کانیهای رسی آن در اثر زهکشی و کاربری در آبرفتهای حاشیه رودخانه کارون

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 1-12
سیروس جعفری؛ فرزانه بنده الهی؛ بیژن خلیلی مقدم

5.

مقایسه نتایج سه روش اندازه گیری میزان رس قابل انتشار در خاکهای خوزستان

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 123-134
سیروس جعفری؛ الهام بردبار؛ منصور غنیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب