1.

تأثیر زمان تیمار آنزیمی‌ترانس‌گلوتامیناز میکروبی بر خصوصیات فیلم خوراکی بر پایه ایزوله پروتئین آب‌پنیر

دوره 47، شماره 3، آبان 1395، صفحه 519-527
فرزانه کوراوند؛ حسین جوینده؛ حسن برزگر؛ محمد حجتی

2.

ویژگی‌های رئولوژیکی و میکروبی پنیر شبه‌لبنی تهیه شده از ذرت شیرین حاوی کنسانتره‌های پروتئینی آب‌پنیر و شیر

دوره 52، شماره 2، تیر 1400، صفحه 183-195
مرضیه ویسکرمی؛ حسین جوینده؛ محمد حجتی؛ محمد نوشاد؛ محمدامین مهرنیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب