1.

بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر نوآوری سازمانی با تأکید بر نقش میانجی استراتژی‏ های دوگانۀ مدیریت دانش

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 75-94
علی حمیدی زاده؛ زهرا کوچک زاده؛ فاطمه حاج کریمی

2.

بررسی تأثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: اداره‌کل مخابرات شهرستان قم)

دوره 1، شماره 2، دی 1393، صفحه 203-223
علی حمیدی زاده؛ فریبا شهیدزاده؛ عرفان موحدی فر

3.

سرمایۀ اجتماعی از منظر قرآن؛ مؤلفه‌ها، عوامل، راهبردها

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 149-168
علی حمیدی‌زاده؛ هادی ظفری؛ سلمان بابایی گواری

4.

شکل‌گیری رفتارهای شهروندی سازمانی بر مبنای انگیزة خدمت‌محور، سرمایة اجتماعی و تعهد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان بانک‌های دولتی شهر کرمان)

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 233-250
علی حمیدی زاده؛ علی اصغر رشید؛ نیما سلطانی نژاد

5.

واکاوی افول سرمایۀ اجتماعی در ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 91-109
علی حمیدی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب