1.

بررسی تاثیر ثبات سیاسی بر توسعه

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 321-340
سید احمد موثقی؛ مسلم کرم زاده

2.

بررسی تطبیقی نوسازی و اصلاحات در ژاپن و ایران در دوره معاصر

دوره 38، شماره 1، فروردین 1387
سیداحمد موثقی؛ محمد حسن جباری

3.

پوپولیسم سیاسی- اقتصادی و فرهنگی، دموکراسی و توسعه

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 1193-1210
سید احمد موثقی

4.

تأثیر بحران اجتماعی و جهانی شدن بر ظهور بنیادگرایی در مصر

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 301-320
سید احمد موثقی؛ نسا زاهدی

5.

جنگ و توسعه نیافتگی در جهان سوم

دوره 39، شماره 2، تیر 1388
سید احمد موثقی

6.

دولت توسعه خواه و زمینه های توسعه در ایران

دوره 45، شماره 4، دی 1394، صفحه 967-989
سید احمد موثقی؛ علیرضا کاهه

7.

علل و عوامل عقب‌ماندگی و توسعۀ ملی در ایران از نگاه عزت‌الله سحابی

دوره 50، شماره 3، مهر 1399، صفحه 991-1014
سید احمد موثقی؛ داود بیات

8.

قاچاق انسان، بردگی در عصر جدید

دوره 38، شماره 3، مهر 1387
سید احمد موثقی؛ گلپر اسفندیاری

9.

گذار توسعه‌ای در آسیای شرقی

دوره 47، شماره 4، دی 1396، صفحه 1065-1083
سید احمد موثقی

10.

ناسیونالیسم، دولت رقابتی و توسعه در عصر جهانی شدن

دوره 43، شماره 2، تیر 1392، صفحه 159-181
سید احمد موثقی

11.

نفت و دموکراسی: مورد کشورهای صادرکننده نفت

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 247-262
سید احمد موثقی؛ دلارام غنیمی فردسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب