1.

ارزیابی و مقایسه آماری داده‌های بارش TRMM و GPCC با داده‌های مشاهده‌ای در ایران

دوره 42، شماره 3، آذر 1395، صفحه 657-672
مرتضی میری؛ طیب رضیئی؛ مجتبی رحیمی

2.

بررسی دقت مرکز اروپایی پیش‌بینی‌های میان مدت جوی (ECMWF) در پیش بینی بارش مناطق گوناگون اقلیمی ایران

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 133-147
طیب رضیئی؛ فاطمه ستوده

3.

شناسایی رژیم‌های بارشی ایران با استفاده از روش‌های چند متغیره

دوره 43، شماره 3، مهر 1396، صفحه 673-695
طیب رضیئی

4.

مراکز فعالیت و الگوهای گردش جو زمستانه تراز 500 هکتوپاسکال روی خاورمیانه و ارتباط آنها با بارش ایران

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 121-141
طیب رضیئی؛ عباس مفیدی؛ آذر زرّین

5.

منطقه‌بندی اقلیمی ایران به روش کوپن-گایگر و بررسی جابه‌جایی مناطق اقلیمی کشور در سدۀ بیستم

دوره 43، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 419-439
طیب رضیئی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب