1.

اثر سواد جغرافیایی گردشگری راهنمایان تور بر رضایتمندی گردشگران

دوره 52، شماره 4، دی 1399، صفحه 1217-1233
یزدان شیرمحمدی؛ سیداسحاق جلالیان؛ فرزانه عابدی؛ اسماعیل نصیری هند خاله

2.

تبیین الگوی شهروند بیوفیلیک (مطالعه موردی: مناطق 9 و10 کلان شهر تهران)

دوره 52، شماره 3، مهر 1399، صفحه 993-1008
سید اسحاق جلالیان؛ زهرا تردست؛ محمد ویسیان

3.

تحلیلی بر ساختار فضایی شهرهای استان بوشهر در راستای تدوین برنامه ریزی راهبردی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 35-53
اسحاق جلالیان؛ میرنجف موسوی؛ علی باقری کشکولی

4.

شناسایی و طبقه بندی مؤلفه های تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی در سکونتگاه های غیررسمی (مطالعۀ موردی: ناحیه 6 منطقه 4 شهرداری تهران با تمرکز محله خاک سفید)

دوره 53، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 105-118
سید اسحاق جلالیان

5.

مطالعه رفتار محیط زیستی زنان روستایی با استفاده از تئوری ارزش- عقیده- هنجار مطالعه موردی: روستای دیوا شهرستان بابل

دوره 54، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1143-1159
شهربانو گلچوبی دیوا؛ سید اسحاق جلالیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب