1.

تبیین عوامل موثر بر حضور خودانگیخته دانشجویان معماری در کارگاه طراحی بر اساس تئوری داده بنیاد

دوره 24، شماره 3، مهر 1398، صفحه 5-18
مریم سلیمانی؛ حمید ندیمی

2.

جستاری در کاربرد دفترچۀ فرایند به عنوان ابزاری کمک آموزشی در کارگاه طراحی معماری

دوره 21، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 33-44
حمید ندیمی؛ سمیه شریف زاده

3.

نقش آفرینی تفکر روایت محور و فرصت‌های آن در کارگاههای آموزش طراحی معماری

دوره 24، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 85-100
حمید ندیمی؛ سمیه شریف زاده؛ زکیه السادات طباطبایی لطفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب