1.

اثر رگبارهای متوالی بر مولفه‌های فرسایش پاشمانی طی دو شدت مختلف بارندگی در شرایط آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 837-846
محبوبه کیانی هرچگانی؛ سید حمیدرضا صادقی

2.

پایش تغییرات دوره‏ای و مکانی استفاده از سرزمین در حوضۀآبخیز شازند

دوره 2، شماره 4، دی 1394، صفحه 405-415
علی اکبر داودی راد؛ سید حمیدرضا صادقی؛ امیر سعدالدین

3.

تأثیرپذیری رژیم سیلاب از تغییرات بارش و کاربری زمین در آبخیز چشمه‌کیله

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 221-234
علی نصیری خیاوی؛ مهدی وفاخواه؛ سید حمیدرضا صادقی

4.

تحلیل مقایسه‌ای عامل فرسایش‌پذیری خاک در حوضۀ آبخیز شازند

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 153-163
محبوبه کیانی هرچگانی؛ سید حمیدرضا صادقی؛ سامره فلاحتکار

5.

تغییرپذیری درون رگباری ضریب تغییرات حجم رواناب و هدررفت خاک طی تکرارهای شبیه‌سازی باران و فرسایش خاک

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 191-199
محبوبه کیانی هرچگانی؛ سید حمیدرضا صادقی؛ حسین اسدی

6.

مقایسۀ توزیع بارش در تیپ‌های جنگلی بلوط، اوجا و انجیلی

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 383-396
سید حمیدرضا صادقی؛ بهروز چوگان؛ امیر سوادکوهی؛ مرتضی اسماعیل‌زاده؛ عاطفه جعفرپور؛ مهین کله‌هوئی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب