1.

«اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» چون منبع اصول و قواعد حقوقی تأملی بر چگونگی گذار از کارکرد سلبی به کارکرد ایجابی نهادهای حقوقی

دوره 48، شماره 3، مهر 1397، صفحه 511-528
مهدی شهابی؛ نگار شهیدی

2.

بحران در هدف حقوق مدرن تأملی در مفهوم «پیشرفت» و نسبت آن با حقوق مدرن

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 51-68
مهدی شهابی

3.

تأملی بر رابطة حقوق و ایدئولوژی و تأثیر آن بر کثرت استدلال حقوقی

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 561-580
حمید آرایی؛ مهدی شهابی؛ مهدی دهباشی

4.

تحلیل تطبیقی عقد باطل و فاسد در قانون مدنی ایران و افغانستان

دوره 45، شماره 4، دی 1394، صفحه 583-603
مهدی شهابی؛ عبدالواحد افضلی

5.

عقلانیت عملی ارسطویی چون مبنای منطق حقوقی پرلمان تأملی بر چگونگی تبعیت منطق حقوق از فلسفة حقوق

دوره 50، شماره 3، مهر 1399، صفحه 553-571
مهدی شهابی

6.

عقل منبع تأملی بر دوگانگی عقل و عدالت طبیعی در مبنای اعتبار قاعدۀ حقوقی

دوره 45، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 95-111
مهدی شهابی

7.

نقد نظریۀ سنتی یا لیبرال قرارداد با تأکید بر رویکرد انتقادی روبرتو آنگر

دوره 46، شماره 2، تیر 1395، صفحه 245-263
مهدی شهابی؛ مریم جلالی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب