1.

برآورد درصد ذرات خاک با استفاده از روش طیف‌سنجی مرئی-مادون قرمز نزدیک در منطقه سمیرم اصفهان

دوره 54، شماره 6، شهریور 1402، صفحه 915-931
فاطمه رحمتی؛ سعید حجتی؛ کاظم رنگزن؛ احمد لندی

2.

بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و کانی شناسی گردوغبار شهر اهواز

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 159-173
بهناز کریمیان؛ احمد لندی؛ سعید حجتی؛ جواد احدیان

3.

مدل‌سازی پراکنش فسفر قابل جذب در خاک‌های سطحی شمال استان خوزستان با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه و الگوریتم جنگل تصادفی

دوره 53، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 1331-1344
سعید حجتی؛ مجتبی نوروزی مصیر؛ آسیم بیسواس

4.

مطالعه نرخ فرونشست و توزیع اندازه ذرات گردوغبار با توجه به خصوصیات اراضی در کانون فوق بحرانی هویزه-خرمشهر

دوره 51، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 1555-1565
رضا امین فر؛ احمد لندی؛ سعید حجتی

5.

مقایسه تکامل خاک در دو ردیف پستی و بلندی با مواد مادری متفاوت در بخشی از حوضه آبخیر سد کارون 3، شرق استان خوزستان

دوره 52، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 143-159
وحید مرادی نسب؛ سعید حجتی؛ احمد لندی؛ آنجل فازکانو

6.

مقایسه روش‌های مختلف داده‌کاوی در پیش‌بینی ذخیره ‌کربن آلی خاک در برخی اراضی شهرستان بهبهان

دوره 51، شماره 4، تیر 1399، صفحه 1041-1054
صاحب خورده بین؛ سعید حجتی؛ احمد لندی؛ ایمان احمدیان فر

7.

نقشه‌برداری رقومی اجزا بافت خاک در بخشی از اراضی دشت خوزستان با استفاده از برخی مدل‌های یادگیری ماشین

دوره 53، شماره 10، دی 1401، صفحه 2261-2276
نسیم صحرایی؛ احمد لندی؛ سعید حجتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب