1.

جغرافیای ایران باستان از دیدگاه بطلمیوس و موسی خورنی (بر پایه کتاب ایرانشهر اثر یوزف مارکوارت)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 15-20
محمدعلی عزت زاده

2.

داستان «رستم و شغاد» از شاهنامه فردوسی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 57-60
محمدعلی عزت زاده

3.

سخن سردبیر

دوره 2، شماره 2، مرداد 1399
محمدعلی عزت زاده

4.

سخن سردبیر

دوره 2، شماره 1، خرداد 1399
محمدعلی عزت زاده

5.

سخن سردبیر

دوره 2، شماره 3، آذر 1399
محمدعلی عزت زاده

6.

سریزد؛ روستای تاریخی در حاشیه کویر مرکزی ایران

دوره 2، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 121-130
محمدعلی عزت زاده

7.

غزل «برای ایران»

دوره 2، شماره 1، خرداد 1399
محمدعلی عزت زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب