1.

ارائه چارچوبی به منظور شبکه سازی بازاریابی کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط درحوزه صنایع دارویی

دوره 10، شماره 3، آذر 1396، صفحه 417-436
بابک ضیاء؛ مهران رضوانی؛ الهه بیاتی

2.

الگوی بین‌المللی سازی دانشگاه با رویکرد کارآفرینی(مورد مطالعه: دانشگاه های برتر ایران)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 301-320
بابک ضیاء؛ مهران رضوانی؛ محمد حسن مبارکی؛ مهدی تاج پور

3.

بررسی تاثیر آموزش‌های رسمی کارآفرینی بر شکل‌گیری قصد کارآفرینانه

دوره 9، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 99-117
بابک ضیاء؛ مجید وقارموسوی

4.

بررسی رابطۀ بین بازاریابی کارآفرینانه و وفاداری به برند در صنایع غذایی لبنی (مورد مطالعه: برند کاله)

دوره 11، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 141-160
علی محبت طلب؛ مهران رضوانی؛ بابک ضیاء

5.

بررسی عوامل موثر بر انتقال دانش و تاثیر آن بر عملکرد نوآوری اتحادهای استراتژیک بین المللی کسب و کارهای کوچک و متوسط دارویی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 601-619
بابک ضیاء؛ مهران رضوانی؛ یاسمین احمدیان

6.

بررسی عوامل مؤثر بر دوسوتوانی سازمانی فرنچایزرها

دوره 8، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 631-648
کمال سخدری؛ بابک ضیاء؛ فاطمه جوهریان زاده

7.

تأثیر سرمایه فکری بر نوآوری کسب وکارهای کوچک ورزشی استان تهران

دوره 7، شماره 2، تیر 1393، صفحه 231-245
محمد مهدی طوطی فر طهران پور؛ بابک ضیاء

8.

شناسایی الگوی بین‌المللی‌سازی دیجیتال کسب‌وکارهای کوچک‌ومتوسط (مورد مطالعه: شرکت های صنعت داروسازی)

دوره 14، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 676-695
بابک ضیاء؛ مهران رضوانی؛ معصومه دارا

9.

طراحی الگوی سرعت بین‌المللی سازی کسب‌وکار‌های مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته (موردمطالعه: صنعت دارو)

دوره 15، شماره 3، آذر 1401، صفحه 421-438
سعیده حنفی؛ سینا نعمتی زاده؛ بابک ضیاء؛ جلال حقیقت منفرد

10.

طراحی الگوی شکل‌گیری گرایش کارآفرینانه بین‌الملل (مورد مطالعه: کسب‌وکارهای منتخب ایران)

دوره 15، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 363-380
ندا مقدم؛ بابک ضیاء؛ سید مجتبی سجادی

11.

واکاوی نقش مزیت‌های منطقه‌ای در ایجاد کسب‌وکارهای جدید

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 601-619
محمود احمدپور داریانی؛ محمدرضا دهقانی اشکذری؛ نرگس ایمانی پور؛ بابک ضیاءسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب