1.

بررسی تأثیر هوش عاطفی بر شایستگی‌های کارآفرینانة دانشجویان رشته‌های کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه زنجان)

دوره 7، شماره 3، آبان 1393، صفحه 407-425
محمد بادسار؛ روح الله رضایی؛ نفیسه صلاحی مقدم

2.

بررسی موانع توسعه‌ی کارآفرینی نانوفناورانه

دوره 6، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 105-124
روح‌اله رضایی؛ شادعلی توحیدلو؛ ابوالقاسم عربیون

3.

تأثیر سرمایة فکری بر نوآوری سازمانی در شرکت‌های خدمات کشاورزی استان زنجان

دوره 7، شماره 4، دی 1393، صفحه 653-673
روح الله رضائی؛ فاطمه مغانلو

4.

تاثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینانه (مورد مطالعه: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)

دوره 6، شماره 3، آذر 1392، صفحه 163-182
آصف کریمی؛ روح الله رضایی؛ محمود احمدپور داریانی؛ محسن انصاری

5.

طراحی مدل معادلات ساختاری توسعة کارآفرینی سازمانی در تعاونی های توسعة روستایی استان زنجان

دوره 6، شماره 4، دی 1392، صفحه 57-74
روح الله رضایی؛ سیدمحمود حسینی

6.

موانع راه‌اندازی و گسترش کسب‌وکارهای خانگی در مناطق روستایی شهرستان ارومیه

دوره 8، شماره 3، مهر 1394، صفحه 433-451
روح اله رضائی؛ بهمن نجفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب