1.

بازشناسی محرک‌های توسعۀ مجدد محله‌های شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 12 تهران)

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 489-510
اسماعیل علی اکبری؛ سیدمهدی موسی کاظمی؛ مهناز کشاورز؛ مجید جلالوندی

2.

تحلیل الگو‌‌های فضایی آسیب‌‌‌های اجتماعی در محیط‌‌‌های شهری مطالعۀ موردی: منطقۀ پنج کلان‌شهر تهران

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 49-72
اسماعیل علی اکبری؛ شهرام درخشان

3.

توسعۀ شهری دانش‌بنیان؛ تدوین نقشۀ راهبردی کلان‌شهر تهران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 151-170
اسماعیل علی‌اکبری؛ مجید اکبری

4.

سنجش ظرفیت اجتماعی در پذیرش اصول رشد هوشمند در نواحی شهری (مطالعۀ موردی: کاشان)

دوره 7، شماره 2، تیر 1398، صفحه 239-264
اسماغیل علی‌اکبری؛ محسن شاطریان؛ فاطمه شیخ‌زاده

5.

عرصه‌های درون‌افزای شهری و کارآمدی سیاست رشد درون‌افزای کلان‌شهر تهران

دوره 5، شماره 2، تیر 1396، صفحه 223-244
اسماعیل علی اکبری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب